Správa nemovitostí

Nabízíme Vám servis v oblasti správy bytových domů. Správa domu zahrnuje i služby spojené s vedením účetní agendy, předpisy a vyúčtování záloh na služby, optimalizaci provozu, organizování a účast na shromážděních vlastníků.

 

 

Se správou souvisí zabezpečení služeb spojených s řádným užíváním domu, a to hlavně smluvně zajistit dodávku:

• Elektrické energie pro společné prostory
• Plynu
• Tepla a teplé užitkové vody
• Dodávka vody, odvod odpadních vod - vodné, stočné
• Odvoz tuhého komunálního odpadu
• Provádění deratizace

Zprostředkujeme provádění pravidelných kontrol, prohlídek a revizí dle daných periodik:
• Revize hromosvodů
• Revize elektrického zařízení ve společných prostorách
• Revize plynu a plynové kotelny
• Kontrola hydrantů
• Kontrola hasicích přístrojů
• Prohlídka požární ochrany
• Technická prohlídka domu
Na základě příslušných vyjádření a revizních zpráv zajistíme odstranění závad.

S technickou prohlídkou domu souvisí:
• řešení reklamace ve společných prostorách domu v záruční době
• vedení a archivace technické dokumentace včetně veškeré související agendy (revizní zprávy, pasporty domů a bytů, projektové dokumentace aj.)
• vedení seznamu oprav a předložení vlastníků jednotky návrh soupisu nejaktuálnějších oprav s časovým harmonogramem a předběžnou cenovou kalkulací. Po odsouhlasení kalkulace a harmonogramu zajistíme vlastní opravu domu.

Pokud budete chtít znát bližší podrobnosti k problematice správy nemovitostí včetně podrobnější nabídky služeb spojených se správou nemovitostí, obracejte se prosím na Ing. Ivonu Vojtušovou, tel. 602 249 109, vojtusova@kzfinance.cz, která Vám vše objasní.
 

Využijte poradny našeho specialisty na správu nemovitostí:

Využijte naší poradny - pošlete nám dotaz, odpovíme Vám!