Jaké fondy najdeme ve schválené důchodové reformě?

12. 11. 2012

Změny, které s sebou přináší nově schválená důchodová reforma od roku 2013, znamenají také používání úplně nového názvosloví, než na které jsme dosud byli v oblasti důchodového zabezpečení zvyklí. Protože o znalostech hospodaření soukromých fondů na penzi panuje mezi lidmi hodně fám, mýtů a nepřesností, ujasněme si nejprve základní principy fondového spoření.

Spoření pomocí fondů představuje jednu z forem kolektivního investování. Je přitom důležité, že v pojetí české důchodové reformy dochází k naprostému oddělení majetku účastníků (těch, kteří si budou spořit na důchod) a majetku penzijních společností (těch, kteří se budou o majetek starat). Je samozřejmostí, že bude vedeno oddělené účetnictví, majetek bude důsledně oddělen a nad činností penzijní společnosti bude bdít renomovaná banka jako depozitář a samozřejmě prostřednictvím České národní banky i stát. Podmínky pro založení penzijní společnosti jsou přitom nesmírně tvrdé a je proto naivní se domnívat, že se reformy zúčastní neznámá firma s neprůhledným či nedostatečným kapitálem. Nemá šanci získat licenci pro správu majetku ve druhém či třetím pilíři. Je předpoklad, že se důchodové reformy zúčastní ve třetím pilíři zhruba desítka penzijních společností, většinou z řad stávajících finančních skupin (nováčky na poli penzí jsou Raiffeisen nebo Conseq), druhého pilíře pak ještě o něco méně firem.
A tak je paradoxní, že ne příliš informovanou veřejnost děsí spíše to, že přijde o prostředky v těchto fondech nekalou činností jejich správců, zatímco odborné kruhy se obávají spíše politických rizik souvisejících s možnou změnou zákonných pravidel fungování těchto fondů a pokulhávajícím investičním trojúhelníkem zahrnujícím výnos, riziko a likviditu.
Popišme si proto jednotlivé typy fondů, do kterých budeme moci od 1.ledna 2013 ukládat měsíčně své prostředky, rozhodneme-li se pro účast ve II. či III. pilíři.

První pilíř – bez fondů

V prvním pilíři důchodové reformy žádné nové fondy nevznikají. Prvním pilířem totiž nazýváme průběžný systém financování důchodů. Prostředky, které se vyberou prostřednictvím sociálního pojištění, se nikde neukládají na individuální účty, ale jsou průběžně vypláceny stávajícím důchodcům. První pilíř je povinný, kdo nebude chtít spořit v dalších pilířích, vystačí si pouze s tímto a o další fondy se nemusí vůbec starat.

Druhý pilíř – důchodové fondy

Jiná situace ovšem nastává u nově vznikajícího druhého pilíře důchodové reformy. Zákon se poprvé zmiňuje o tzv. důchodových fondech. V těchto důchodových fondech si budou individuálně spořit všichni, kteří se dobrovolně rozhodnout účastnit se tohoto systému spoření. Na jejich individuální účty spravovanými penzijními společnostmi si budou ukládat tři procenta z dosavadních 28 procent sociálního pojištění, další dvě procenta hrubé mzdy budou spořit navíc. Každý, kdo se zúčastní, bude se muset rozhodnout, u které penzijní společnosti a do kterého typu fondu podle podstupovaného investičního rizika bude ukládat své prostředky.
Důležité je zdůraznit, že prostředky budou i nadálem majetkem účastníka, nikoli penzijní společnosti. Ta bude fond pouze spravovat. Účast v důchodovém spoření nepůjde zrušit, neexistuje žádné odbytné. Po dovršení státem stanoveného věku odchodu do důchodu má účastník právo podepsat s vybranou pojišťovnou smlouvu o pojištění důchodu a nechat si prostředky min. 20 let vyplácet formou měsíční renty.
Zákon penzijním společnostem, které si požádají o licenci spravovat fondy druhého pilíře, ukládá povinnost založit důchodové fondy čtyř různých strategií:
- Všeobecný fond, investující výhradně do státních dluhopisů (můžete se proto setkat i s názvem fond státních dluhopisů)
- Konzervativní fond
- Vyvážený fond
- Dynamický fond
Zákon samozřejmě umožňuje mezi těmito strategiemi přestupovat, nebude nikoho nutit zůstat v dynamické strategii těsně před odchodem na důchod. Pro ty, kteří nechtějí aktivně rozhodovat o riziku svého portfolia, nabízí strategii fondů životního cyklu, kdy mu tuto změnu rizikovosti portfolia bude provádět (rebalancovat) penzijní společnost.
Důchodové fondy budou fungovat na podobném principu jako současné podílové fondy, samozřejmě s rozdílem v likviditě, tj. přeměny na hotovost. Každý účastník bude mít kontinuální přehled o nakoupeném počtu tzv. důchodových jednotek a o jejich aktuální tržní hodnotě. Bude si tak moci v každém okamžiku spočítat, jaká je jeho aktuální hodnota majetku určená na výplatu důchodu z druhého pilíře.

Třetí pilíř – účastnické fondy

Další změnu názvosloví nám přináší stávající penzijní připojištění. Od 1.ledna 2013 už bude nazýváno pouze doplňkovým penzijním spořením a současné penzijní fondy projdou transformací a stanou se z nich transformované penzijní fondy, které dodrží veškeré dávky slíbené penzijním plánem platným v okamžiku uzavření smlouvy. Penzijní fondy se budou nově nazývat tzv. účastnickými fondy.
Zákon přikazuje, aby penzijní společnost, která bude nabízet a spravovat účastnické fondy, založila tzv. povinný konzervativní fond, a přesně definuje investiční limity pro investování takovéhoto fondu. Další povinnost na počet a rizikovost účastnických fondů zákon neuvádí a tak bude pouze na rozhodnutí penzijních společností, kolik účastnických fondů po 1.lednu 2013 nabídnou.
Penzijní společnosti, které vzniknou na základě stávajících penzijních fondů, budou muset samozřejmě dále spravovat transformovaný fond, ve kterém budou prostředky dosavadních účastníků penzijního připojištění.
Obdobně jako ve druhém pilíři, i ve třetím budou možné přestupy, a to jak mezi jednotlivými účastnickými fondy v rámci jednoho správce, tak mezi účastnickými fondy různých penzijních společností. Časté přestupy budou zpoplatněny. Důležitou skutečností je fakt, že přestup z transformovaného fondu do nových účastnických fondů bude možný, ale naopak to nepůjde. Přísun nových účastníků do transformovaných fondů bude možný pouze do konce listopadu 2012.
Na rozdíl od fondů důchodových ve druhém pilíři, ze kterých nepůjde vystoupit, bude možné získat skončením účasti ve třetím pilíři odbytné. To už samozřejmě nebude obsahovat státní příspěvky.
Budete-li se chtít dozvědět více o jednotlivých krocích důchodové reformy a o fondech, které mohou být vhodné pro vaši životní situaci, napište si o více informací případně požádejte o bezplatnou osobní schůzku na jansta@kzfinance.cz.

 

Využijte poradny našeho specialisty na penzijní připojištění:

Využijte naší poradny - pošlete nám dotaz, odpovíme Vám!


 

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva
logo

icon-contact-phone +420 573 335 507

icon-contact-mail kzfinance@kzfinance.cz