Důležité právní informace

Jsme KZ FINANCE spol. s r.o., jsme registrovaným investičním zprostředkovatelem, samostatným zprostředkovatelem pro distribuci doplňkového penzijního spoření i pro distribuci pojištění a zajištění, o čemž se každý může přesvědčit v registrech České národní banky na www.cnb.cz.

Tato oprávnění nám umožňují poskytovat investiční služby dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu č.256/2004 Sb. ve znění pozdějších novel, nabízet a zprostředkovávat produkty doplňkového penzijního spoření dle zákona č.427/2011 Sb. ve znění pozdějších novel a současně zprostředkovávat uzavírání pojistných smluv dle zákona č.170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění ve znění pozdějších novel, a to prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců a vázaných zástupců.

Současně jsme vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele Golem Finance s.r.o., IČO 26880547, pro zprostředkování úvěrů dle zákona o spotřebitelském úvěru č.257/2016 Sb. ve znění pozdějších novel.

Jsme zakládajícím členem profesní asociace Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF). Za více jak dvacet let své činnosti jsme si získali důvěru i respekt nejen obchodních partnerů z řad obchodníků s cennými papíry, bank, investičních a penzijních společností, pojišťoven i dalších subjektů působících na finančním trhu, ale především klientské veřejnosti. Ta je příjemná, inspirující i zavazující. Budeme se snažit tuto důvěru ani v budoucnu nezklamat.

Ochrana osobních údajů

Používání webových stránek nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník zájem využít některé speciální služby, bude požádán o provedení registrace, součástí které je zadání základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce.

Některé údaje poskytnuté při využívání serveru kzfinance.cz mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). KZ FINANCE, spol. s r. o., se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru kzfinance.cz ochránila.

Použití registračních informací

Registrace vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla, platné e-mailové adresy a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tato registrace uživateli umožní aktivní účast v komunitě a využití dalších nástrojů, které jsou nebo v budoucnu mohou být součástí serveru kzfinance.cz. Uživatelským jménem může být jak vlastní jméno uživatele, tak i jakákoliv jiná unikátní kombinace písmen a čísel.

Veškeré údaje, které uživatel během registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

Server kzfinance.cz a jeho provozovatel, společnost KZ FINANCE, spol. s r. o., si vyhrazují právo použít e-mailové adresy či čísla mobilních telefonů registrovaných uživatelů k zasílání informací o novinkách a nových službách provozovatele. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru kzfinance.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci, či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv. Server kzfinance.cz učiní vše, co je v jeho silách, aby ochránil data registrovaných uživatelů před zneužitím.

Práva uživatele serveru kzfinance.cz

Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost KZ FINANCE, spol. s. r. o.) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

Cookies

Server kzfinance.cz používá technologii cookies k tomu, aby se uživatelé mohli po stránkách serveru pohybovat rychleji. Cookie je malý datový soubor, který na počítač uživatele odešle server, na kterém jsou stránky kzfinance.cz umístěny. Nejčastěji používané cookies nám umožňují zjistit, zda jste registrovaným uživatelem serveru kzfinance.cz a zda jste aktivovali službu „automatické přihlášení“, s jejíž pomocí není třeba při každé návštěvě serveru opětovně zadávat jméno a heslo. Technologii cookies je možné použít také ke sledování návštěvnosti jednotlivých stránek a analyzovat tak, která témata či služby návštěvníky serveru zajímají nejvíce. Ukládání cookies je povoleno až do chvíle, kdy si uživatel cookies zablokuje ve svém prohlížeči.

Tato pravidla jsou platná od 1. 12.2017. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla upravit, a to i bez předchozího upozornění.

Důležité rizikové a právní upozornění

Tyto webové stránky obsahují taktéž propagační sdělení společnosti KZ FINANCE, spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Elišky Krásnohorské 1140, IČ: 25509624, která je investičním zprostředkovatelem dle zákona č.256/2004 Sb o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, poskytujícím svým zákazníkům mj. hlavní služby investičního poradenství a přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Jsou-li zákazníkovi formou textů či článků sdělovány informace mající povahu doporučení, jedná se pouze o výkon obecného poradenství a mají povahu obecného doporučení nezohledňující individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Hodnota investičních instrumentů resp. investované částky a výnosů z ní může kolísat. Výnos z investičních instrumentů není zaručen a ani s vynaložením veškeré odborné péče nelze zaručit, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Objemy investic a rozložení portfolia do jednotlivých tříd aktiv, sektorů a zemí se mohou měnit. Není zaručena plná návratnost investic. Investování s sebou nese řadu rizik: vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky lze nalézt v povinných informacích, které předkládá investiční zprostředkovatel zákazníkovi Jakékoli sdělení na těchto internetových stránkách je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy.

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva
logo

icon-contact-phone +420 573 335 507

icon-contact-mail kzfinance@kzfinance.cz