Konec roku v osobních financích žádá trochu pozornosti

12. 12. 2013

Konec roku bývá obdobím účtování a rozjímaní, časem podívat se zpět. A týká se i oblasti rodinných financí. Někdo si bere půjčky na nákupy vánočních dárků, jiný přemýšlí, jak nejlépe na poslední chvíli uložit peníze, aby mu přinesly maximální profit. Možná Vám proto přijde vhod náš malý předvánoční přehled doporučení pro jednotlivé finanční produkty i s ohledem na některé změny, které nastanou v roce 2014. Těmi nejvýznamnějšími, které se dotknou většiny domácností, jsou změny plynoucí z účinnosti nového občanského zákoníku a z daňových zákonů.

Prosincová klasika - příspěvky na stavební spoření a penzijní připojištění

Už pomalu klasickému zájmu se v prosinci těší stavební spoření. Díky konstrukci produktu lze i poslední den v roce docílit státní podpory a tak toho mnozí využívají. Pro státní podporu, která je aktuálně až 2 tisíce korun (tedy 10 % z vložené částky), je nutné mít naspořeno či předplaceno alespoň 20 tisíc korun pro daný rok. Tedy oproti minulému roku žádná změna. Změny způsobí zřejmě až nový občanský zákoník - v uplynulých dnech už oznámila jako první Buřinka, že pro výpověď stavebního spoření po šesti letech bude u nezletilého požadovat vždy rozhodnutí soudu, nikoli jako dle dosavadní praxe pouze podpisy obou rodičů. To vše s odkazem na § 898 odst. 1 NOZ - péče o jmění dítěte. Shodou okolností je Buřinka zatím také jediná, kdo "trestá" solidární účastníky nižším úrokem na spoření po uplynutí šestileté vázací doby a proto se u ní nevyplatí spořit déle.


U penzijního připojištění došlo v roce 2013 k poměrně významným změnám. Nově jsou fondy z dřívější doby označovány jako transformované, změnily se výše státních příspěvků, které si vyžádaly minimálně úpravy vlastních příspěvků u těch, kteří spořili méně jak 300 korun měsíčně, aby jim vůbec nějaký státní příspěvek byl přiznán. Nestačí pouze změnit trvalý příkaz, je nutné na příslušném formuláři informovat penzijní společnost. Změna nastala také pro ty, kteří na poslední chvíli vkládají mimořádný příspěvek z daňových důvodů. Letošní rok mohou odepsat částku až 12 tisíc korun, ale až z příspěvků nad 12 tisíc korun. Jinými slovy, pro maximální daňovou úlevu je třeba letos zaplatit 24 tisíc korun. Budete-li si kontrolovat na výpise aktuálně placené příspěvky, věnujte pozornost i tomu, zda máte na smlouvě založenu výsluhovou penzi a zda máte správně vyplněnou oprávněnou osobu či osoby pro případ výplaty pozůstalostní penze.
Podobně si můžete daňově ulevit i v případě investičního životního pojištění, máte-li uzavřen vhodný produkt třeba jen ke krytí pojistných rizik. Částku až 12 tisíc korun vložíte před koncem roku formou mimořádného pojistného.

Odpovědnostním pojistkám věnujte zvýšenou pozornost

Již jsme se zmínili o významné změně v našem právním řádu, kterým je účinnost nového občanského zákoníku od 1.ledna 2014. Ta dopadá mj. na oblast náhrady škody za poškození zdraví, případně smrti. Dosud uplatňovaná "tabulková" praxe bude nahrazena individuálním odškodněním bolesti a ztížení společenského uplatnění dle duchu § 2958 NOZ, který říká, že "při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví přepážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti." Co to může prakticky znamenat? V případě, že budete poškozeni a nedohodnete se s pojišťovnou viníka na náhradě škody, bude následovat soudní jednání, které může být často zdlouhavé. Už z tohoto textu je zřejmé, že doporučujeme proto věnovat v těch dnech maximální pozornost zejména svým odpovědnostním pojistkám. Patří mezi ně všeobecně známé povinné ručení, u kterého doporučujeme zvážit zvýšení zákonného limitu 35 milionů pro škody na zdraví a také odpovědnost v občanském či profesním životě. Stále jsou to navíc relativně levné pojistky a tak jejich uzavřením či aktualizací získáte především klid v zajištění pro nenadálé události.

Tříletý daňový test = trest pro odpovědné ?

Změny se nevyhnou ani těm, kdo ukládají své volné prostředky do cenných papírů - do této kategorie patří kromě akcií a dluhopisů také podílové listy podílových fondů. Dosud platný šestiměsíční daňový test, kdy se do daňového přiznání uvádí pouze příjmy plynoucí z nákupu a následného prodeje cenných papírů realizovaného do šesti měsíců, bude od ledna 2014 minulostí. Nahradí ho méně příjemná daňová povinnost pro všechny investice, u kterých mezi nákupem a prodejem neuplynuly tři roky a současně hodnota prodaných cenných papírů (nikoli zisk) přesáhla v daném roce 100 tisíc korun. Ovšem pozor, této povinnosti se můžete vyhnout, nakoupíte-li podílové listy či akcie do svého osobního portfolia ještě letos. Pak "zůstáváte" v šestiměsíčním daňovém testu. Otázkou zůstává, zda tato změna přinese do státního rozpočtu nějaké významné prostředky. Jsme v tomhle ohledu spíše skeptičtí, jen může odradit případné odpovědné občany nespoléhající se na stát od myšlenky pravidelných investic pro vlastní zajištění stáří. Budete-li mít o tuto službu zájem, rádi Vám individuálně poradíme.

A co pilíře důchodové reformy?

Koncem roku vyprší lhůta pro možnost uzavření smlouvy o důchodovém spoření, tedy kontroverzní druhý pilíř, pro všechny, kdo letos dosáhli 35 let. Je to vysoce individuální rozhodnutí, závislé na politických rozhodnutích a tak k němu pětatřicátníkům nevydáváme žádné doporučení. Pouze důkladně seznámíme se všemi klady i riziky. Naproti tomu rozhodně doporučujeme každému, kdo nemá z dřívější doby založeno penzijní připojištění, uzavřít smlouvu na tento nový třetí pilíř, tedy na doplňkové penzijní spoření. Státní příspěvek a minimální poplatky z něj dělají v současné době téměř bezkonkurenční produkt na stáří pro každého staršího 18 let.

Hypotéky a těžké hlavy bank, refinancování půjček stále výhodné

Pokud má někdo z nového občanského zákoníku opravdu těžkou hlavu, pak jsou to ve finanční branži především hypoteční banky. Nově pojatý katastrální zákon, zrušení institutu rozestavěné stavby či nejasnosti ohledně zápisů na katastrech zřejmě v lednu zcela ochromí nebo výrazně zpomalí žádosti o nové hypotéky. Nemáte-li kompletní žádost pro banku nachystanou v první polovině prosince, počítejte proto s významným zpožděním. Podobné doporučení platí i pro refinancování stávajících hypoték.


Končí-li Vám proto na konci roku či na začátku toho příštího doba fixace, je nejlépe z výše uvedených důvodů vykomunikovat lepší sazbu u stávající banky než se pouštět do zatím neprobádaného dobrodružství refinancovat dle nového občanského zákoníku. Budete-li chtít naši asistenci, rádi bezplatně pomůžeme s přípravou dopisu a návrhem komunikační strategie. Jiná situace panuje kolem refinancování spotřebitelských úvěrů, které zaznamenává boom a ke kterému můžete přistoupit kdykoliv. Chcete-li nějakou tu stokorunu měsíčně ušetřit, můžeme Vám smlouvy zdarma posoudit, zda je takové refinancování účelné.

Závěrečné shrnutí

Před koncem roku věnujte u svých osobních financí pozornost hlavně:

  • optimalizaci příspěvků na stavební spoření a penzijní připojištění z pohledu státní podpory a daňových úlev
  • kontrole vázací doby u stávajících smluv o stavebním spoření, kde je to účelné, jejich výpovědi
  • kontrole odpovědnostních pojistek - nechejte si spočítat aktuální sazby u povinného ručení či pojištění domácnosti, můžete ušetřit
  • rozložení volných prostředků s případným využitím šestiměsíčního daňového testu na poslední chvíli
  • končící době fixace a upřednostněním komunikace se stávající bankou před refinancováním u jiné banky v lednu 2014
  • možným průtahům u nově uzavíraných hypoték
  • prověření RPSN u stávajících půjček a jejich případnému refinancování

 

Budete-li chtít využít našich služeb ve všech oblastech osobních financí, jsme připraveni Vám poskytnout profesionální konzultace. Na naše odborníky se můžete obracet zde: http://www.kzfinance.cz/kontakt

 

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva
logo

icon-contact-phone +420 573 335 507

icon-contact-mail kzfinance@kzfinance.cz