Výpověď od stavební spořitelny? Zpozorněte

23. 10. 2013

Úrok vyšší jak tři procenta je charakteristický pro smlouvy uzavřené před rokem 2004, u těchto smluv je tedy už dávno po uplynutí šestileté vázací doby. "Přátelští" klienti spořitelen na tyto smlouvy často už nespoří a používají je jen jako výhodné termínované vklady, často vylepšené ještě připisovaným státním příspěvkem.

Co spořitelny nabízejí

Pokud jste vlastníky takové smlouvy, zřejmě jste už obdrželi některou z nabídek na přechod na nový, hůře úročený tarif. Tato nabídka mohla být doprovázena i "výhrůžkou", že pokud tak do určitého data neučiníte, může Vám být daná smlouva vypovězena. Pokud si však řádně plníte podmínky smlouvy zakotvené ve všeobecných obchodních podmínkách platných k datu jejímu uzavření, není jednostranná výpověď ze strany spořitelny vůbec jednoznačná.


Jako první přišla s vlnou výpovědí na sklonku minulého roku Raiffeisen stavební spořitelna. Týkala se smluv s připisovaným ročním zhodnocením čtyři procenta. Stavební spořitelna se však současně odvolávala na své všeobecné obchodní podmínky, kde je možnost oboustranné výpovědi uvedena. Spořitelna ji tak může použít v případě přespoření cílové částky nebo v případě, že nespoříte pravidelně měsíčně minimální požadovanou částku (která je např. u Rychlého tarifu 0,5 % cílové částky). Letos došlo na obeslání i klientů s úročením 3 %. Těm spořitelna oznamuje zdražení vedení účtu a možnost přestoupit na hůře (2 % p.a.) úročený tarif s prémií - úrokovou bonifikací současného vkladu.


I když ještě začátkem letošního roku ostatní stavební spořitelny opatrně tvrdily, že tento krok zřejmě nebudou následovat, opak je pravdou. Do "boje" s klienty se pustila Modrá pyramida, Buřinka i největší stavební spořitelna - ČMSS. Ta obeslala v létě své klienty, kteří už více jak 12 měsíců pravidelně nespoří, aby tak opětovně učinili. Pokud tak neučiní, využije ČMSS ustanovení obchodních podmínek o pravidelném spoření a smluvu vypoví kvůli porušení tohoto ustanovení.
 

Výpověď bez udání důvodu je sporná

Zřejmě nejkontroverznější způsob zvolila Buřinka. Ta s odkazem na možnost vypovědět běžný účet prakticky kdykoli rozdává výpovědi bez udání důvodu. Lze se tedy domnívat, že poslední upozornění ČNB, ve kterém se doslova píše, že " Zároveň je vhodné uvést, že ustanovení § 715 odst. 2 obchodního zákoníku je tzv. dispozitivním ustanovením, od kterého se smluvní strany mohou odchýlit, nelze tedy a priori konstatovat, že stavební spořitelny mohou smlouvu o stavebním spoření vypovědět podle ustanovení § 715 odst. 2 obchodního zákoníku ve všech případech, záleží vždy na smlouvě mezi klientem a stavební spořitelnou (včetně všeobecných obchodních podmínek). V souladu s § 7 odst. 3 zákona o stavebním spoření je stavební spořitelna povinna ve všeobecných obchodních podmínkách mj. specifikovat podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování. Vzhledem k výše uvedenému Česká národní banka obecně výpovědi smluv o stavebním spoření stavební spořitelnou nepovažuje za porušení povinností stavebních spořitelen dohlížených Českou národní bankou za předpokladu, že taková výpověď je v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny schválenými Ministerstvem financí" , je bezprostřední reakcí na tuto skutečnost a klienti obeslaní touto výpovědí mají slušnou šanci se bránit. Právě proto, že Buřinka oporu ve všeobecných obchodních podmínkách pro tento krok nemá a nehledá.


Jak na výpověď reagovat

Máte-li tedy některou ze starých dobře úročených smluv, je dobré:

  • zkontrolovat, zda řádně měsíčně spoříte a splňujete tak jednu z podmínek existence smlouvy
  • prověřit, zda jste ještě nedosáhli cílové částky - jejím přespořením můžete porušit podmínky smlouvy a smlouva Vám může být vypovězena
  • přečíst si obchodní podmínky týkající se Vaší smlouvy, zejména možnosti výpovědi ze strany stavební spořitelny
  • přečíst a porovnat si se stávajícími podmínkami novou nabídku stavební spořitelny ( u některých smluv, na kterých je naspořena nízká částka, může být díky zvýšeným poplatkům za vedení účtu jejich další existence bez souběžného pravidelného spoření nevýhodná)

 

Nebudete-li si jisti, můžete poslat svůj dotaz naší specialistce na stavební spoření Ing. Květoslavě Kusákové, tel. 733 350 646, kusakova@kzfinance.cz, která má přehled o aktuálních nabídkách všech stavebních spořitelen a pomůže Vám nalézt optimální řešení.

Nové stavební spoření?

Možná si kladete otázku, zda má v současné době stavební spoření jako spořicí produkt vůbec smysl. Doba tučného státního příspěvku ( 25 % z částky až 18.000 Kč ročně, tedy až 4500 Kč každý rok) je sice nenávratně pryč, i současné podmínky (státní příspěvek 10 % z naspořené částky, max. 2.000 Kč ročně, úročení smluv 2-2,2 % p.a.) jsou však v kontextu rekordně nízkých úrokových sazeb rozhodně zajímavé pro svůj předem známý výnos a jako konzervativní složku osobního portfolia ho nelze i přes šestiletou vázací dobu rozhodně předem vyloučit. 
 

Lze sice vznášet argumenty o legislativní nejistotě a souvisejících snahách minulé vlády dosáhnout prokazování účelovosti státní podpory, nicméně po pečlivém studiu této novely zákona dojde bystrý čtenář k názoru, že prokázat účelové využití částky 2000 Kč ročně na vylepšení standardu bydlení sebe sama, své rodiny, svých dětí případně rodičů nebude v kontextu chystaných majetkových přiznání a registračních pokladen nikterak zásadní problém.
 

Budete-li proto chtít sobě nebo svým dětem založit nové stavební spoření, můžete se na nás obrátit. Vybereme a uzavřeme s Vámi to nejvhodnější s ohledem na Váš věk, finanční možnosti i Vaše cíle. 

 

 

Magazín tipů a triků pro Vaše finance

Máte dotaz? Napište nám

Jméno a příjmení
Váš e-mail *
Telefon
Oblast zájmu *
Zpráva
logo

icon-contact-phone +420 573 335 507

icon-contact-mail kzfinance@kzfinance.cz